האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין יד-טו

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות, תעודות וצילומים כרך שני, קובץ יד-טו
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תשי"ב
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1952