האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין יב-יג

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף מאמרים, רשימות, סקירות, תעודות וצילומים כרך שני, קובץ יב-יג
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תשי"א
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1951