האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין יא

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שני, קובץ יא
  • תאריך הוצאה עברי: אלול תש"י
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1950