האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ט

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שני קובץ ט
  • תאריך הוצאה עברי: אב תש"ח
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 1948