האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין טז-יז

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות כרך שני, קובץ טז-יז
  • תאריך הוצאה עברי: חשון תשי"ג
  • תאריך הוצאה לועזי: נובמבר 1952