האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ח

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות ח
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תש"ז
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1947