האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ו

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות ו
  • תאריך הוצאה עברי: אב תש"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: אוגוסט 1946