האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ד

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות ד
  • תאריך הוצאה עברי: טבת תש"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: דצמבר 1945