האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ג

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות ג
  • תאריך הוצאה עברי: תשרי תש"ו
  • תאריך הוצאה לועזי: ספטמבר 1945