האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין ב

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות ב
  • תאריך הוצאה עברי: תמוז תש"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: יולי 1945