האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ילקוט ווהלין א

רשימת הילקוטים
  • כותרת הילקוט המלאה: ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות א
  • תאריך הוצאה עברי: ניסן תש"ה
  • תאריך הוצאה לועזי: אפריל 1945