האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה

האגף לסיוע משפטי מעניר ייעוץ ויצוג משפטי לאוכלוסיות שידן אינן משגת לשכור שירותי עורף דין וכן לקבוצות אוכלוסיה נוספות על פי החלטת המחוקק, בהתאם לחוק הסיוע המשפטי תשל"ב – 1972.

הייעוץ והייצוג המשפטי לניצולי שואה ניתנים ללא עלות כספית

תחום ניצולי השואה באגף לסיוע משפטי

השירות המשפטי מוענק בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה ובהליכים בנוגע לשכר טרחה שנגבה או נדרש בגין טיפול בזכויות משפטיות כניצולי שואה.