האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

החינוך העברי בווהלין

החינוך העברי בווהלין מאת נורית ספקטור  שורשיו של החינוך העברי המודרני, טמונים ב"חדר המתוקן" שנוסד ברוסיה בראשית המאה העשרים. בחדר המתוקן למדו הילדים את תלמודם

קרא עוד »