האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טקס הנחת זרי הקהילות בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב