האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הזמנה לטקס הנחת זרים לזכר קהילות ווהלין, ערב יום הזיכרון לשואה 2021

ווהלינאים שלום רב,

 

מיד לאחר חג הפסח, הבא עלינו לטובה,

יחול יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

השנה, בתוקף הנסיבות, אנו נדרשים לפעול

על פי הנחיות משרד הבריאות. לפיכך,

טקס הנחת זרים לזכר קהילות ווהלין שהוכחדו בשואה

יתקיים במתכונת שונה.

על פי ההנחיות, יכנסו לרחבת האנדרטה לזכר הפרטיזנים

מספר מצומצם של משתתפים (ראשי קהילות או נציגיהם)

ורק אלה שפרטיהם, שם ומספר ת.ז.

נמסרו מראש .

אני בטוח כי כל אחד מכם יקבל בהבנה את המתווה לפיו עלינו

לנהוג, על מנת לשמור על הבריאות של כולנו.

הטקס יצולם וניתן יהיה לצפות בו באתר האיגוד

https://wolyn.org.il/

 

בברכת חג פסח כשר, בריא ושמח

 

יאיר אפל

יו"ר איגוד יוצאי ווהלין בישראל.