האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לקהילות רוקיטנה, סרני והסביבה, תש”פ 2020

טקס האזכרה לקהילות רוקטינה, סארני, ולאדימרץ, ברז’ניץ, אנטונובקה, הורדץ והסביבה, דומברוביצה, ברזנה והסביבה, רפאלובקה, ז’לציק, אוליזרקה, ביילסקובלה והסביבה.

הטקס שנערך מדי שנה בבית ווהלין, נערך בשנת 2020 ב ZOOM לאור המצב.