האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טקס אזכרה 2/9/20

טקס האזכרה לקהילות רוקטינה, סארני, ולאדימרץ, ברז’ניץ, אנטונובקה, הורדץ והסביבה, דומברוביצה, ברזנה והסביבה, רפאלובקה, ז’לציק, אוליזרקה, ביילסקובלה והסביבה.

הטקס שנערך מדי שנה בבית ווהלין, נערך בשנת 2020 ב ZOOM לאור המצב.