האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טומאשגרוד

עיר בנפת סארני

שם המקום היה קודם סחוב.
מסילת הברזל אולבסק-סארני נסללה בערך 6 ק"מ מדרום לטומאשגורוד ותרמה לפיתוחו הכלכלי של היישוב. יהודי המקום עסקו במסחר זעיר ובמלאכה וגם בסחר עצים. בטומאשגורוד היו בית כנסת, רב ושוחט.
מורים עבריים שהובאו לכאן לימדו עברית באופן פרטי.

טומאשגורוד נכבשה בידי הגרמנים ב 9 ביולי 1941.
היהודים נשארו ביישוב עד ה 27 באוגוסט 1942 ואז הובלו ברכבת לסארני.
למחרת, ב 28 באוגוסט 1942, נרצחו שם יחד עם יהודי סארני והסביבה.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'

ילקוט ווהלין יא' אלול תש"ט עמ' 27