חוטושב

CHOCESZOW

כפר בנפת קאמין קושירסקי, בקרבת הנהר טוריה.

בשנת 1926 נמנו בכפר 56 יהודים ובשנות השלושים התגוררו בו בערך 20 משפחות יהודיות, שעסקו בסחר עצים , בהמות ועוד.

בתקופת השואה הועברו יהודי חוטושב לגטו רטנה.

עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

מרכז מורשת יהדות פולין