האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

חוטושב

CHOCESZOW

כפר בנפת קאמין קושירסקי, בקרבת הנהר טוריה.

בשנת 1926 נמנו בכפר 56 יהודים ובשנות השלושים התגוררו בו בערך 20 משפחות יהודיות, שעסקו בסחר עצים , בהמות ועוד.

בתקופת השואה הועברו יהודי חוטושב לגטו רטנה.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'