האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

חדשות

הזמנה לערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מהלך הטקס
18:00 התכנסות
18:30 התחלת הטקס
הנחייה ודברי פתיחה: ד"ר רותי לוסטיג
לספר ולזכור – גב' שושנה ברוך בשם אמה,
גב' בוניה אופשטיין ז"ל ממלינוב-מרוויץ
הנחת זרים ע״י נציגי הקהילות
קריאת יזכור, קדיש, אל מלא רחמים:
מר זאב פורטנוי
המנון הפרטיזנים: מר שבתאי רוזנצוויג ומר מוטי ליטבק
נגינה בכינור: עיינה ליזל גרסטמן – תיכון תלמה ילין
התקווה
בטקס משתתפים תלמידים מתיכון שמעון בן צבי
טקס הנחת זרים לזכר קהילות ווהלין
בהשתתפות נציגות בני קהילות ווהלין לדורותיהם
83 שנים לתחילת הרצח של יהודי ווהלין
82 שנים למרד הגטאות בווהלין
כ"ז בניסן תשפ"ד
יום ראשון | 5.5.24
ברחבת היכל יהדות ווהלין, רח' כורזין 10
לספר ולזכור: היו קהילות ואינן עוד
תשפ"ד
ערב יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

קרא עוד »

טקסים

ארכיון הודעות

הזמנה לאזכרה כללית

אוליקהאוסובהאוסטילוגאוסטראהאופאליןאלכסנדריה והסביבהבורמלביאלוזורקהברסטצ'קהגלושא רבתאדמידובקה והסביבההאשטהורוכובויז'בהזדולבונובזופייבקהטורצ'יןטריסקטיאופיפול (טשאן)לאחווהטוצ'יןלוצק הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל מתכבדת להזמינך לטקס האזכרה השנתי לזכר קהילות ווהלין הטקס יתקיים ביום ראשון י"ד

קרא עוד »