האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הזמנה לאזכרה כללית

אוליקהאוסובהאוסטילוגאוסטראהאופאליןאלכסנדריה והסביבהבורמלביאלוזורקהברסטצ'קהגלושא רבתאדמידובקה והסביבההאשטהורוכובויז'בהזדולבונובזופייבקהטורצ'יןטריסקטיאופיפול (טשאן)לאחווהטוצ'יןלוצק הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל מתכבדת להזמינך לטקס

קרא עוד »