האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

זסלוול

Zaslavl
בלרוסית: Zaslauye
מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז מינסק, ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

בתקופת השלטון הסובייטי היו בזסלוול כ 250 יהודים שעבדו בחקלאות ובפקידות. בעיירה פעל בית ספר ביידיש.
זסלוול נפלה בידי הגרמנים ב 28 ביוני 1941. בסוף יולי 1941 נצטוו היהודים לשאת סרט על השרוול וטלאי עגול על החזה. יהודים נשלחו לעבודת כפייה.
בספטמבר 1941 רוכזו כל יהודי העיירה, עם משפחות של יהודים מכפרים בסביבה, לתוך גטו שהוקם בבניין משטרת הגבול הסובייטית לשעבר. הגטו גודר בתיל דוקרני, הופקדה עליו שמירה, ונאסר על תושביו לצאת ממנו, אלא לצורך עבודת הכפייה. ב 26 בספטמבר 1941 שרפו הגרמנים חיים 12 גברים יהודים, ולמחרת רצחו עוד שמונה גברים מתושבי הגטו. ב 29 בספטמבר 1941 נרצחו כ-100 יהודים ביער דריניני (Dryniny) סמוך לעיירה. בגטו נותרו 35 נשים צעירות. ב 29 באוקטובר 1941 רצחו הגרמנים את כולן ביער סמוך לתחנת הרכבת זלנאיה (Zelenaya), והגטו חוסל.

מקור: האנציקלופדיה של הגטאות, יד ושם