זבלוטייה

ZABLOCIE

כפר בנפת קובל, סמוך למסילת הברזל קובל – בריסק.

בשנת 1921 נמנו בכפר 40 יהודים ובשנות השלושים בערך 20 משפחות,
שעסקו בסחר עצים.

עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

מרכז מורשת יהדות פולין