זאוואליה

ZAWALE

בשנת 1921 נמנו בזאוואליה 129 יהודים בתוך אוכלוסיה שמנתה 743 נפשות.

עפ”י פנקס הקהילות כרך ה’

מרכז מורשת יהדות ווהלין