האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

וולקוביה

כפר ומושבה צ'כית בנפת דובנא.

בראשית המאה נמנו בכפר ובמושבה 1,711 תושבים.
בתוכם היו יותר מ 100 יהודים.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בוולקוביה 112 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 2,530 נפש.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'