האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הלושה מלה (לישקע)

כפר במרחק 22 ק"מ מצפון לקאמין-קושירסקי.
בראשית המאה ה 20 התגוררו בו 869 תושבים ב 88 בתים.

בשנת 1920 פעלו כאן כנופיות של באלאחובצים וחבריהן רצחו 11 יהודים. במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 135 יהודים (בכפר ובמושבה). בין שתי מלחמות העולם התגוררו במקום כ 40 משפחות יהודיות.
היהודים עסקו במסחר, במלאכה ומעט בחקלאות.
בכפר היו שני בתי כנסת .
בשנת 1921 נפתחו בהלושה מלה כמה כיתות של בית ספר עברי, אך הן נסגרו בשנת 1928 בשל חוסר אמצעים. במקום היה סניף של תנועת "החלוץ".

באדר תש"ב (1942) רצחו הנאצים בהלושה מלה 25 נשים וילדים.
לאחר פסח תש"ב הועברו יהודי הלושה מלה לגטו בקאמין-קושירסקי ונספו שם (בערך 35 משפחות) בשתי האקציות: ב 10 באוגוסט וב 2 בנובמבר 1942.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'