האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הירניק

כפר המרוחק בערך 10 ק"מ מצפון מערב לרטנה, על הכביש המוביל לבריסק דליטא.

בראשית המאה ה 20 היו בהירניק 1,028 תושבים. במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 52 יהודים בתוך אוכלוסיה של 1,096 נפשות.

בשנות ה 30 התגוררו בכפר 20 משפחות יהודיות. היה להן מניין וגם ספר תורה.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'