האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הזמנה לטקס הנחת זרים, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב