האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הזמנה לאזכרה כללית

האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

אוליקה
אוסובה
אוסטילוג
אוסטראה
אופאלין
אלכסנדריה והסביבה
בורמל
ביאלוזורקה
ברסטצ'קה
גלושא רבתא
דמידובקה והסביבה
האשט
הורוכוב
ויז'בה
זדולבונוב
זופייבקה
טורצ'ין
טריסק
טיאופיפול (טשאן)
לאחווה
טוצ'ין
לוצק

הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

מתכבדת להזמינך לטקס האזכרה השנתי

לזכר קהילות ווהלין

הטקס יתקיים ביום ראשון י"ד באלול תשפ"א

22.8.2021

בשעה 18:00 בשידור חי ביוטיוב בקישור:

לודביפול (סלישץ' זוטא)
לודמיר
מיזוץ' טרוביץ
מלינוב מרוויץ
מנייביץ'
סטאפן
פוריצק
קובל מצ'יוב
קולקי
קוסטופול
קיבקצה
קמין-קושירסקי
קרמניץ
רטנה
ראזיבילוב
רובנה
שאצק
שומסק
שפטובקה

תוכנית

18:00-18:30

דברי פתיחה והנחייה:

מר יאיר אפל, יו"ר האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל.
דברי ברכה: מר רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים

18:30-19:00

שמונים שנה לפלישה הנאצית לשטחי ברית המועצות ולשטחי ווהלין – ראשית הסוף : גב' נעמה גליל, "יד ושם"

הדלקת נרות זיכרון ואזכרה
ליווי מוסיקלי : הכנר יולי קריצמן