האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הולביץ'

עיירה בנפת קובל על גדת הנהר סטוחוד, בקהיליית פובורסק .
בערך 9 ק"מ מתחנת הרכבת פובורסק ו 14 ק"מ ממלניצה.

על היהודים בהולביץ' ידוע לראשונה משנת 1648. ערב גזירות ת"ח ות"ט שילם בעל המקום יאן הולביץ' מס למלוכה מ 20 בתים יהודיים.

יש לשער, שיהודים החלו להתיישב בראשית המאה ה 17 ומניינם בבתים הנ"ל היה בערך 200 נפש.

בגזירות ת"ח ות"ט נפגעו יהודי הולביץ', ובשנת 1650 שולם רק עבור 7 בתים של יהודים, בשנת 1653 מ 3 בתי יהודים ובשנת 1661 רק מ 2 בתים.

במפקדים לצורך מס גולגולת שנערכו בשנת 1784 היו 2 בתי יהודים ונמנו 6 יהודים בשנת 1787 נמנו 7 יהודים. ייתכן שלא כל היהודים התפקדו ומספרם היה גדול יותר.

בסוף המאה ה 19 הייתה הולביץ' עיירה זעירה ובה 359 תושבים וביניהם היו כנראה כמה יהודים.
בין שתי מלחמות העולם לא התגוררו בה יהודים.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'