האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

דרז'נה

עיירה בנפת קוסטופול
DERAZNO
דרז'נה שוכנת על הגדה המערבית של הנהר הורין.

בשנת 1614 השיג בעל המקום הנסיך יאנוש האוסטראי זכויות עיר ליישוב. בערך מאותו זמן החלה בה התיישבות יהודים .

בשנת 1649 תקפו אותה הקוזאקים של חמלניצקי, שדדו ושרפו את כל העיירה.

בשנת 1700 בהתוועדות בהורוכוב, הוטל על דרז'נה שהייתה כפופה אז לקהילת האם אוסטראה, סכום זעיר של 20 זהובים, דבר המעיד על מספרם הקטן של היהודים (פחות ממאה נפשות) שישבו בה.

במאה ה 19 הוכפל מספר היהודים, אך לקראת סוף המאה נשאר המספר כשהיה ולא גדל, שכן מסילות הברזל נסללו רחוק ממנה וחשיבותו של השיט על ההורין ירדה מבחינה כלכלית. היו בה אז 3 טחנות קמח מונעות בכוח המים ומפעל לייצור לבנים. בימי הירידים השנתיים סחרו בעיקר בכלי בית עשויים חומר ועץ.

בבחירות לקהילות שנערכו בשנת 1928 סופחה דרז'נה לקהילת קוסטופול ונציגה שנבחר ישב שם בהנהגת הקהילה. בדרז'נה עצמה היו ארגון של הסוחרים הזעירים ואגודה של בעלי מלאכה. באמצע שנות השלושים התגברה האנטישמיות ובראשית אוגוסט 1936 הציתו אנטישמים אש ונשרפו 30 בתים , רובם של יהודים עניים.בקיץ של שנת 1932 הוקם ביוזמתו של המפקח הגלילי על רשת "תרבות" בווהלין, שמואל רוזנהק, ועד מקומי לייסוד בית ספר עברי. בית הספר "תרבות" החל לפעול בשנת הלימודים 1932-33 והתקיים עד ספטמבר 1939.

משנות השלושים הייתה בדרז'נה ספרייה ציבורית.

הפעילות הציונית התחילה לפני מלחמת העולם הראשונה ופרחה בתקופה לאחר מהפכת פברואר 1917. היא התחדשה לאחר התבססות השלטון הפולני. בעיירה פעלו סניפים של רוב המפלגות וקנים של מרבית תנועות הנוער. בשנת 1930 נוסד קן של "בית"ר", שהיה היחיד שעסק בהוראת עברית למבוגרים.

בספטמבר 1939 סופחה דרז'נה לברית המועצות וכל המוסדות והארגונים היהודיים בוטלו. ב 28 ביוני 1941 נכבשה דרז'נה בידי הגרמנים. כעבור זמן מה נערכה אקציה ובמהלכה נרצחה קבוצת גברים. בעיירה הוקם יודנראט ועל היהודים הוטלה החובה לשאת את אות ההיכר היהודי. מלבד זאת אולצו היהודים לצאת לעבודת כפייה. בראשית אוקטובר 1941 הוקם גטו והובאו אליו יהודים מכפרי הסביבה.

ב 22 באוגוסט 1942 רוכזו כל יהודי הגטו והובלו לבורות שהוכנו מראש וכולם נרצחו. רק מעטים מאלה שברחו הצליחו להינצל.

דרז'נה שוחררה בידי הצבא האדום ב 5 בפברואר 1944.

מתוך פנקס הקהילות כרך ה'

ילקוט ווהלין ב' תמוז תש"ה עמ' 30

ילקוט ווהלין ג' תשרי תש"ו עמ' 28