האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

דובייצ'נו

כפר בנפת קובל, בקרבת מסילת הברזל קובל-בריסק שליטא.

דובייצ'נו הוא כפר עתיק. במאה ה 17 היה רכוש הסטרוסטה של ראטנה.

בראשית המאה ה 20 היו בכפר 1,419 תושבים וכמה עשרות משפחות יהודיות.

בשנת 1920 רצחו כנופיות הבאלחובצים כמה משפחות, ולכן נמנו במפקד של שנת 1921 רק 3 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,053 נפשות .

בשנות השלושים התגוררו בדובייצ'נו בערך 20 משפחות יהודיות, שמפרנסיהן עסקו בעיקר בסחר עצים.

יהודי דובייצ'נו הובאו כנראה לגטו בראטנה ושם נספו.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'