האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ברזץ

ברזץ שוכנת בתוך יער עתיק , במרחק שמונה ק"מ מהעיר קרמניץ.

ברזץ הייתה עיירה פעוטה בת 25 משפחות יהודיות.
רוב יהודי העיירה עסקו בתפוקת זפת וטרפנטין משרשי העצים העקורים .
בחודשי הקיץ היו באים בני קרמניץ לעיירה לנוח בצל עצי היער, והמקום היה מקבל צורה של קייטנה ובני העיירה היו מפנים את בתיהם הדלים לאורחים ומסתדרים במחסנים.

מוסדות ציבור מעטים היו בעיירה, בכל עניין כמעט היו פונים לקרמניץ הסמוכה. כך חיו להם יהודי ברזץ עד שעלתה עליהם יד הכורת של קלגסי היטלר והם נמחו מעל פני האדמה.

ג. יצחק

עפ"י ילקוט ווהלין י"א עמ' 26