האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

ביסטריץ'

ביסטריץ' – כפר גדול כ-10 וירסטאות מלודביפול על הנהר סלוץ'.

מספר התושבים בביסטריץ' בשנת 1900 היה כשלושת אלפים נפש, איכרים רוסים.
בכפר זה גרו אז כחמישים משפחות יהודיות, אחדות מהן עסקו במלאכה ורובן התפרנסו מרוכלות בכפר ובסביבה.
ר' שלמה פיגנהולץ עסק בסחר יערות ובמשלוח קורות עצים דרך הנהר סלוץ' . בביתו, הגדול והעשיר שבכפר היו מתרכזים הסוחרים והפקידים של היערות, ומר פיגנהולץ היה מאכסנם ומאכילם ללא תשלום.

בימי חג ומועד היו מתפללים בכפר "במניין" והייתה הרגשה של קהילה יהודית בין גויים. בכלל הייתה תנועה תמידית בכפר.
מהעבר השני של הנהר סלוץ' – במרחק שתי וירסטאות מביסטריץ' – נמצא נמל קטן, בילוברז'יה ששימש למשלוח עצים בנהר. שם עמד בית אחד של דן הוכברג, שעבד בפקידות אצל סוחרי המשקים הסמוכים ואצלו היו מתאכסנים כ-50 יהודים שעבדו בחורף בקשירת רפסודות על הקרח ליצוא בנהר. עבודת המשלוח התרכזה שם וביתו של דן הוכברג היה הומה כל היום ממאות פועלים ועגלונים שהיו עסוקים במקום.

מבית הוכברג בבילוברז'יה היו הולכים בימי חג לתפילה לביסטריץ', וכשהגיעו ימי ה"סליחות" – היו הולכים גם בלילות. על פני הסלוץ' היו עוברים ב"פארום" (מעברות, רפסודה גדולה שנמשכה בחבל מחוף אחד של הנהר למשנהו).

קלמן גם

עפ"י ילקוט ווהלין ד' עמ' 26