האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אנטונובקה

Antonovka

מושבה יהודית חקלאית בנפת קוסטופול

אנטונובקה הוקמה בשנת 1833 בימי שלטונו של הצאר ניקולאי הראשון. אז רכשו 27 משפחות יהודיות כ 3,500 דונם מאציל מקומי בשם אנטון, ועל שמו קראו את המושבה. האדמה שנרכשה הייתה חולית והניבה יבולים דלים.

בימי מלחמת העולם הראשונה שררה במקום מצוקה כלכלית. אנשי אנטונובקה נאלצו למכור 800 דונם ובכפר התיישבו לא יהודים. מייסודה ועד שנת 1925 השתייכה אנטונובקה לנפת רובנה. עם הקמת נפת קוסטופול בשנת 1925 הועברה אנטונובקה אליה. בבחירות לקהילות, שנערכו בשנת 1928, צורפה אנטונובקה לקהילת טוצ'ין הסמוכה. בכפר היה שוחט, ר' שבתאי לוי, ששימש גם מוהל וחזן. רק בסוף שנות העשרים מונה באנטונובקה רב ולמרות הקשיים הכספיים נבנה אז בית כנסת. בשנות השלושים היו במקום ספרייה ובית ספר יסודי.

באמצע שנות השלושים היו באנטונובקה כמאה משפחות יהודיות ובבעלותן היו כ 2,800 דונם. המשקים היו קטנים 55 דונם בממוצע, והאדמה דלה. אלה שמשקיהם היו קטנים מן הממוצע התפרנסו מעיסוקים נוספים. יהודים החזיקו באנטונובקה 3 חנויות ו 2 בתי בורסקאי קטנים. מלבד זאת היו 3 נגרים, 2 בנאים וחייט אחד. יהודים אחדים התפרנסו מהשכרת חדרים לקייטנים בחודשי הקיץ. בשל המצוקה הכלכלית היגרו צעירים רבים אל מעבר לים ומשם תמכו במשפחותיהם שנשארו בכפר.

רבים עברו לקוסטופול הסמוכה. עקב זאת לא גדל כמעט מספר תושבי אנטונובקה משנת 1921 עד סוף שנות השלושים.

אנטונובקה נכבשה בידי הגרמנים ביולי 1941. יהודי המקום הוכנסו למעין גטו והמשיכו לעבד את שדותיהם תחת פיקוחם של שוטרים אוקראינים. בסתו 1942 , לאחר שאספו את היבולים , הועברו כנראה לגטו טוצ'ין ושם נספו יחד עם בני המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'

ילקוט ווהלין יח' – יט' אב תשכ"ד עמ' 12

ילקוט ווהלין טז' – יז' חשון תשי"ג עמ' 47