האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

איבניצה

עיירה קטנה במחוז ז'יטומיר שלא התבלטה במיוחד.
הייתה בה קהילה יהודית זעירה שחייה הציבוריים היהודיים היו דלים.
לפי מפקד משנת 1847 נמצאו בעיירה 1060 תושבים. כעבור 50 שנה בספירת הרוסים בשנת 1897 נמצאו בה 3095 תושבים וביניהם רק 607 יהודים.
דלים היו חיי היהודים באיבניצה והדור הצעיר הרבה לעזוב את עיירת מולדתו.
הנאצים הובילו לטבח את יהודי העיירה, ורק חלק מהם ברח לפנים רוסיה.
אלה ואתם היהודים שחזרו מפלוגות פרטיזנים מהווים את שארית הפליטה של העיירה.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ט"ז – י"ז עמ' 49