האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה שנתית לנספי יהדות ווהלין בשואה תש”פ