האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לזכר קהילות ווהלין יום השואה 2021 – חלק א