האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טקס הנחת זרים לזכר קהילות ווהלין, ערב יום הזיכרון לשואה 2021 – חלק א'