האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לקהילות ורקוביץ ואוזיראן, תשפ"א 2020

אזכרה לזכר בני קהילות ורקוביץ ואוזיראן שנרצחו בידי הגרמנים ועוזריהם. האזכרה נערכה בזום.