האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לזכר בני קהילות ורקוביץ ואוזיראן

אזכרה לזכר בני קהילות ורקוביץ ואוזיראן שנרצחו בידי הגרמנים ועוזריהם. האזכרה נערכה בזום.