האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

חברי הנהלה

יאיר אפל

יו"ר האיגוד

ציפי קרליץ

מ"מ וסגן יו"ר האיגוד

רפי שפירא

דוד אידלמן

גזבר האיגוד

שולה שחר

רותי לוסטיג

חסיה לבקוביץ

משה ירונסקי

חנוך גון

אבישי בן נחום
מזכיר

חברי ועדת ביקורת

מרים פליישון

יו"ר ועדת הביקורת

אילנה ניב

אשרית פרלמוטר