חברי הנהלה

יאיר אפל

יו"ר האיגוד

ציפי קרליץ

מ"מ וסגן יו"ר האיגוד

רפי שפירא

מזכיר האיגוד ויו"ר ועדת הכספים

דוד אידלמן

גזבר האיגוד

שולה שחר

רותי לוסטיג

יעקב מור

אסף גליצקי

משה ירונסקי

חנוך גון

יגאל פלוט

חברי ועדת ביקורת

מרים פליישון

יו"ר ועדת הביקורת

יוכבד הלפרין

אשרית פרלמוטר