חברי הנהלה

יאיר אפל

יו"ר האיגוד

ציפי קרליץ

מ"מ וסגן יו"ר האיגוד

רפי שפירא

דוד אידלמן

גזבר האיגוד

שולה שחר

רותי לוסטיג

חסיה לבקוביץ

משה ירונסקי

חנוך גון

אבישי בן נחום
מזכיר

חברי ועדת ביקורת

מרים פליישון

יו"ר ועדת הביקורת

אילנה ניב

אשרית פרלמוטר