חברי הנהלה

יאיר אפל

יו"ר האיגוד

ציפי קרליץ

מ"מ וסגן יו"ר האיגוד

רפי שפירא

מזכיר האיגוד ויו"ר ועדת הכספים

דוד אידלמן

גזבר האיגוד

שולה שחר

רותי לוסטיג

יעקב מור

חסיה לבקוביץ

משה ירונסקי

חנוך גון

יוסף גליצקי

חברי ועדת ביקורת

מרים פליישון

יו"ר ועדת הביקורת

ציפי שטרק

אשרית פרלמוטר