האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

גולשות וגולשים יקרים,

ברוך בואכם לאתר המורשת והזיכרון ליהדות ווהלין שהושמדה על ידי הנאצים הגרמנים ועוזריהם האוקראינים ימ"ש.

חבל ווהלין נמצא במערב אוקראינה. שמו של האיזור בא כנראה משמו של השבט הסלאבי, ווהלינים, שישבו בסביבות הנהר בוג.

כבר במאה ה 11 החלו יהודים להתיישב בווהלין ובמשך מאות שנים התקיימו קהילות יהודיות בכל רחבי האיזור.

במאה ה 16 הייתה ווהלין חלק מ"וועד ארבע ארצות", מוסד הממחיש את האוטנומיה של הקהילות היהודיות בכל אחד מחבלי "הארצות".

עד סוף המאה השמונה עשרה הייתה ווהלין חלק מפולין.

בסוף המאה השמונה עשרה סופחה כל ווהלין לקיסרות הרוסית.

בסיומה של מלחמת העולם הראשונה סופח מערב פלך ווהלין חזרה לפולין.

באותה עת היו היהודים שחיו באיזור הקבוצה הלאומית השלישית בגודלה לאחר האוקראינים והפולנים.

בדצמבר 1939 כבשו הסובייטים את מערב אוקראינה וחבל ווהלין עבר שוב לשליטתם.

בשנת 1941 נכבש האיזור בידי הגרמנים.

ב 1941 חיו בווהלין כ 250,000 יהודים, שהיו מפוזרים ברחבי החבל בערים, בעיירות ובכפרים. עיקר פרנסתם הייתה ממסחר וממלאכה. מעטים התפרנסו גם מחקלאות.

בין השנים 1941-1944 חיסלו הנאצים ועוזריהם האוקראינים, ימח שמם, את מרבית יהודי ווהלין.

הערים והעיירות חרבו וביערות עשב ירוק מכסה על קברי אחים של גברים, נשים, נוער וטף שנרצחו ופשעם היחיד – היותם יהודים.

האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל, חרת על דיגלו להנציח את זכר הקדושים שנרצחו בשואה ולשמר את המורשת המפוארת של קהילות ווהלין, קהילות בעלות עושר תרבותי, צביון יהודי, אנשי עמל, אנשי רוח ורבנים מפורסמים, קהילות מפוארות שחרבו בתקופת השואה.

מאוכלוסיה שמנתה למעלה מ 250,000 נפש לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, שרדו את התופת רק קומץ קטן של יהודים, פחות מ 3000 נפש. השרידים, אותם אודים מוצלים מאש, הורינו היקרים, שמו להם למטרה להנציח את זכר יקיריהם, לשמר את המורשת המפוארת של יהדות ווהלין ולשם כך הקימו את האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין. הם אספו תרומות ובנו את היכל יהדות ווהלין, המשמש בית זיכרון, יד ומצבה לקהילות החרבות. אנו, בני הדור השני, נדרנו לשמר את המורשת ולהנחילה לדורות הבאים.

האתר הנו חלק ממערכת מולטימדיה המתעד את הקהילות, מביא סיפורים אוטנטיים ותמונות מהימים שלפני החורבן. אפשר למצוא כאן מידע אודות הערים והעיירות, המשפחות ומידע שימושי אחר אודות יהדות ווהלין.

מקווה ומאחל שתפיקו את מירב התועלת מהאתר.

בכבוד רב

יאיר אפל – יו"ר