פרטיזנים ולוחמים
יבלקו יחזקאל
יוקעלעס שבתאי
ידוסליבי רחלי
יסנבולקה זלמן
ידושליבי אריה
יסנבולקה חיים
ידושליבי יצחק
יסנבולקה יקיר
יוקלט מיכאל
ירמולאי משה
יוקעלעס יעקב
ירמולניק אברהם