פרטיזנים ולוחמים
יבלקו יחזקאל
יוקעלעס שבתאי
ידוסליבי רחלי
יסנבולקה זלמן
ידושליבי אריה
יסנבולקה חיים
ידושליבי יצחק
יסנבולקה יקיר
יוקלט מיכאל
ירמולאי משה
יוקעלעס יעקב
ירמולניק אברהם
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל