פרטיזנים ולוחמים
טבצ'ניק שמעון
טיטלמן משה
טויזנר אבא
טייטלבוים משה
טויזנר יצחק
טינה בן-ציון
טורוביץ דב
טיקטין אלטר
טורוביץ טוביה
טיקטין שמואל
טורוק דוד
טלקובסקי יעקב
טורקניץ אברהם
טנדלר ליובה
טורקניץ אברהם
טננבוים זרח
טורקניץ אידל
טננבוים חיים
טורקניץ אלתר
טסל מנחם
טורקניץ בערל
טסלר מאיר
טורקניץ הנך
טרבילו ברכה
טורקניץ וועלוול
טרבילו מייטקה
טורקניץ משה
טרויב עזריאל
טורקניץ נחמיה
טרוסמן )וידרו( איטה
טורקניץ ראובן
טרוסמן יחיאל
טורקניץ שמואליק
טרוסמן יששכר
טורשינסקי יובל
טריברמן מנדל
טורשינסקי ישראל
טרנר