פרטיזנים ולוחמים
יהודים לוחמים

כמיליון וחצי חיילים יהודים השתתפו במלחמה בשורות צבאות בעלות
הברית. כרבע מיליון מהם נפלו בכל הצבאות והמחתרות. מספרם המוערך של
הפרטיזנים היהודים הלוחמים כ 99,222- וב"מחנות משפחה" כ 12,222- נוספים.
באתר לטרון )ליד אנדרטת השריון( מתוכנן לקום מוזיאון לזכר החיילים
היהודים במלחמתם נגד הנאצים. יהיה זה אתר זיכרון לכל הלוחמים היהודים.

כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל