פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ה
הוברמן פרץ
הייצס יוסף
הוברמן צבי
הימלפרב ברכה     
הוטניק ד"ר
הימלפרב משה
הוכמן חיים     
הלמן שמואל צבי
הוניג חיים
הלפרין אהרון
הוניג יעקב
הנדלסמן שמואל      
הוניק גרשון      

 כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל