פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ה
הוברמן פרץ
הייצס יוסף
הוברמן צבי
הימלפרב ברכה     
הוטניק ד"ר
הימלפרב משה
הוכמן חיים     
הלמן שמואל צבי
הוניג חיים
הלפרין אהרון
הוניג יעקב
הנדלסמן שמואל      
הוניק גרשון