פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ד
 דבורץ דימה
דובינה ישראל
דובינסקי מנשה
דודיק מיכאל
דולינקה חיים
דוניץ יהודה
דוניץ שמואל
דופין מאיר
דיכטר זליג
דיכטר יצחק
דיכטר משה
דיק אליעזר
דיק חיים                       
דיק יוסף
דיק יעקב
דיק לייבל
דקלבוים חיים
דקלבוים מאיר
דרוק נח
דרוק עקיבא
דריז'ון מרדכי
דרסיביץ הנרי