חדשות ואירועים
שנה טובה
שנה טובה ומברוכת

האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין  בישראל
מאחל ליוצאי ווהלין  לדורותיהם

ולכל בית ישראל

שנה טובה מבורכת ומתוקה
שנת בריאות ושמחה
שנת שלום ואחווה
שגשוג ופריחה