חדשות ואירועים
מסע לרוקיטנה, סרני ועיירות הסביבה

לפרטים על המסע המתואר להלן,   ניתן לפנות אל:  

רפי שפירא

 054-4407111  rafi54@gmail.com 

המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל