חדשות ואירועים
מועדי אזכרות תשע"ח

מועדי אזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2018

בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

האשט

 

ה'

כ"ה באייר

10.5

18:00

אולם התייחדות

שרה ניסנזון

052-3492330

קוריץ

ב'

ז' בסיון

 21.5

 18:00

אולם התייחדות

משה ירונסקי

050-6340858

רוזישץ'

ג'

י' באב

21.8

18:00

אולם התייחדות

אהרון גוטליב  

054-4834201

 רוקיטנה, סארני,דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה

ג'

כ"ד באלול

4.9.18

18:30

אולם

 

רפי שפירא

 

054-4407111

אזכרה כללית

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא, דמידובקה, קולקי, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, רטנה, זופייבקה, טוצ'ין, טורצ'ין, טרוביץ', לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מיזוץ', מנייביץ', מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קוסטופול, קיברצה, קלבן, קמין- קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה  

 

 

 

 

אולם

 

יאיר אפל

 

03-5717621

סרניק

ד'

כ"ה באלול

5.9

18:00

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

ג' 

כ"ג בתשרי תשע"ט 

2.10 

18:00 

 חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

רדזיבילוב

 

 

 

 

 

 

יחיאל קורין

052-8781133 

מזיריץ'

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

ישראל זינמן

04-8334855 

ורקוביץ-אוזיראן

א'

כ"ח תשרי

7.10.18

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

 

050-6282338

דובנא

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

שולה שחר

050-5741106

 

 

 

יתקיים בהיכל יהדות ווהלין ב 23.5.18
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
יתקיים בהיכל יהדות ווהלין ב 23.5.18
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל