חדשות ואירועים
מועדי אזכרות תשע"ח

מועדי אזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2018

בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

האשט

 

ה'

כ"ה באייר

10.5

18:00

אולם התייחדות

טובה רוטנברג

052-3492330

קוריץ

ב'

ז' בסיון

 21.5

 18:00

אולם התייחדות

יוכבד הלפרין

050-6340858

קובל

א'

ח' באלול

19.8.18

17:00

אולם התייחדות

מלי וורוצלבסקי

052-6217380

רוזישץ'

ג'

י' באב

21.8

18:00

 חדר 9

אהרון גוטליב  

054-4834201

לוצק

ד'

י"א באב

22.8

18:00

אולם התייחדות

יעקב מור

054-4701849

אזכרה כללית

אוסובה, אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא, דמידובקה, קולקי, האשט, הורוכוב, ויז'בה, זדולבונוב, רטנה, זופייבקה, טוצ'ין, טורצ'ין, טרוביץ', לאחווה, לודביפול, לודמיר, מיזוץ', מנייביץ', מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קוסטופול, קיברצה, קלבן, קמין- קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה, שפטובקה  

ב'

ט"ז באלול

27.8.18

18:30

אולם

 

יאיר אפל

 

03-5717621

 רוקיטנה, סארני,דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה

ג'

כ"ד באלול

4.9.18

17:30

אולם

 

רפי שפירא

 

054-4407111

סרניק

ד'

כ"ה באלול

5.9

18:00

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

ג' 

כ"ג בתשרי תשע"ט 

2.10 

18:00 

 חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

מזיריץ'

 

 ד' 

כ"ד בתשרי תשע"ט 

3.10 

17:30 

אולם התייחדות 

ישראל זינמן

04-8334855 

ורקוביץ-אוזיראן

א'

כ"ח תשרי

7.10.18

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

 

050-6282338

דובנא

 

 ב'

 ו' חשוון

 15.10.18

18:30 

אולם התייחדות 

שולה שחר

050-5741106