חדשות ואירועים
חברנו אהרן וייסברג ז"ל
יו"ר איגוד יוצאי ווהלין וחברי ההנהלה אבלים על פטירת חברנו היקר

אהרן ויסברג ז"ל
יו"ר ועדת הביקורת 

תנחומינו למשפחת ויסברג היקרה ולקהילת רובנה

יושבים שבעה בביתו ברח' דפנה 9 תל מונד.