חדשות ואירועים
"ילקוט ווהלין" 68

"ילקוט ווהלין" 68 יצא לאור.

 
לקבלת הילקוט, בתרומת 20 ש"ח, ניתן לפנות בטלפון אל גב' זהבה ויסברג, מזכירת האיגוד:
03-5717621 
או בדוא"ל  wohlinorg@bezeqint.net

מאמרים, כתבות, שירים, דברי זיכרון, רשמי מסע ותמונות ל"ילקוט ווהלין" 68 יתקבלו בברכה.