חדשות ואירועים
מועדי אזכרות 2017

מועדי אזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2017

בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

האשט

 

ה'

ח' באייר תשע"ז

4.5.17

18:00

אולם התייחדות

שרה ניסנזון

052-3492330

קוריץ

א'

י' בסיון תשע"ז

4.6.17

18:00

אולם התייחדות

משה ירונסקי

050-6340858

רוזישץ'

ב'

ו' באלול

תשע"ז 

28.8.17

 18:30

 חדר 9

אהרון גוטליב  

054-4834201

קובל

ג'

ז' באלול תשע"ז

29.8.17

18:00

אולם התייחדות

מלי ורוצלבסקי

0506217380

 רוקיטנה, סארני,דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה

ב'

י"ג באלול

תשע"ז

4.9.17

18:30

אולם

 

רפי שפירא

 

054-4407111

אזכרה כללית

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא, דמידובקה, קולקי, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, רטנה, זופייבקה, טורצ'ין, טרוביץ', לאחווה, לודביפול, לודמיר, לוצק, מיזוץ', מנייביץ', מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קוסטופול, קיברצה, קמין קושירסקי  

ד'

ט"ו באלול תשע"ז 

6.9.17

 18:00

אולם

 

יאיר אפל

 

03-5717621

סרניק

ב'

כ"ז באלול תשע"ז

18.9.17

18:00

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

ג'

כ"ז בתשרי

תשע"ז

17.10.17

18:00

 חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

רדזיבילוב

 

 

 

 

 

יחיאל קורין

052-8781133 

מזיריץ'

 

ג'

כ"ז בתשרי

תשע"ז

17.10.17

18:00

אולם התייחדות 

ישראל זינמן

04-8334855 

ורקוביץ-אוזיראן

ד'

כ"ח בתשרי תשע"ח

18.10.17

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

 

050-6282338

דובנא

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

שולה שחר

050-5741106

 

רובנה

 

א'

ט"ז בחשון

תשע"ח

5.11.17

18:00

אולם התייחדות 

אהרון ויסברג

052-2781410