חדשות ואירועים
מועדי אזכרות 2017

מועדי אזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2017

בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10 גבעתיים

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

האשט

 

ה'

ח' באייר תשע"ז

4.5.17

18:00

אולם התייחדות

שרה ניסנזון

052-3492330

קוריץ

א'

י' בסיון תשע"ז

4.6.17

18:00

אולם התייחדות

יוכבד הלפרין

03-6951045

אזכרה כללית

אוסטילוג, אוסטראה, קובל, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא, דמידובקה, קולקי, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, רטנה, זופייבקה, טורצ'ין, טרוביץ', לאחווה, לודביפול, לודמיר, מיזוץ', מנייביץ', מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קוסטופול, קיברצה, קמין קושירסקי  

ג'

י"ד באלול תשע"ז 

 5.9.17

 18:00

אולם

 

יאיר אפל

 

03-5717621

רוזישץ'

 ב'

ו' באלול

תשע"ז 

 28.8.17

 18:30

 חדר 9

אהרון גוטליב  

054-4834201

 

לוצק

 

 

 

 

 

אולם התייחדות

יעקב מור

054-4701849

 רוקיטנה, סארני,דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ, אנטונובקה, הורודץ והסביבה

ב'

י"ג באלול

תשע"ז

4.9.17

18:30

אולם

 

רפי שפירא

 

054-4407111

סרניק

 

 

 

 

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

 

 

 

 

 חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

רדזיבילוב

 

 

 

 

 

יעל קרמר-ערן

03-6992501

ורקוביץ-אוזיראן

ד'

כ"ח בתשרי תשע"ח

18.10.17

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

 

050-6282338

דובנא

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

שולה שחר

050-5741106

מזיריץ'

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

ישראל זינמן

04-8334855 

 

רובנה

 

 

 

 

 

אולם התייחדות 

אהרון ויסברג

052-2781410

  

המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל